– Aynı renkli dört oyun taşını yatay, dikey veya çapraz sıralayan ilk oyuncu olmak.

– Sırayla taşlardan birer tane alıp oyun tahtası üzerindeki deliklere atmak. 

Yukarıda özellikleri verilen oyun aşağıdakilerden hangisidir?