0
Days
0
Hours
10
Minutes
00
Seconds

Question 1 of 10

Aşağıdakilerden hangisi ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin istediği dokümante edilmiş bilgi kapsamında hazırlanması gereken zorunlu prosedürlerden biri değildir?

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemini kurmak için hangi eğitimin alınmasına gerek yoktur?

Aşağıdakilerden hangisinin, “Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler” ile doğrudan ya da dolaylı ilişkili bulunmamaktadır?

“ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi” uygulanan bir işletmede, “Müşteri Memnuniyeti” sağlanmasında aşağıdakilerden hangisinin bir önemi yoktur?

“Müşteri ile İletişim” ISO 9001:2015 standardının hangi ana maddesinin altında yer almaktadır?

Aşağıdakilerden hangisi ISO 9001:2015 standardının ana maddelerinden biri değildir?

ISO 9001: 2015 versiyonunda söz edilen “Risk Temelli Düşünmenin” temel hedefi nedir?

ISO 9001:2015 Standardında geçen “Güvence Altına Almak” ile ne ifade edilmek istenmektedir?

Aşağıdakilerden hangisi ISO 9001:2015 standardının ana maddelerinden birisidir?

Aşağıdakilerden hangisi kaliteyi etkilemeyen ve ISO 9001:2015 standardına göre, analiz edilmesi zorunlu olmayan iç veya dış taraflardan biri sayılabilir?

Zamanınız doldu.

This content is password protected. To view it please enter your password below: