0
Days
0
Hours
10
Minutes
00
Seconds

Question 1 of 10

Aşağıdakilerden hangisi ISO 9001:2015 standardının ana maddelerinden biri değildir?

ISO 9001:2015 Standardında geçen “Güvence Altına Almak” ile ne ifade edilmek istenmektedir?

Aşağıdakilerden hangisi ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin istediği dokümante edilmiş bilgi kapsamında hazırlanması gereken zorunlu prosedürlerden biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisinin, “Düzeltici ve İyileştirici Faaliyetler” ile doğrudan ya da dolaylı ilişkili bulunmamaktadır?

Aşağıdakilerden hangisi kaliteyi etkilemeyen ve ISO 9001:2015 standardına göre, analiz edilmesi zorunlu olmayan iç veya dış taraflardan biri sayılabilir?

“ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi” uygulanan bir işletmede, “Müşteri Memnuniyeti” sağlanmasında aşağıdakilerden hangisinin bir önemi yoktur?

“Müşteri ile İletişim” ISO 9001:2015 standardının hangi ana maddesinin altında yer almaktadır?

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemini kurmak için hangi eğitimin alınmasına gerek yoktur?

Aşağıdakilerden hangisi ISO 9001:2015 standardının ana maddelerinden birisidir?

ISO 9001: 2015 versiyonunda söz edilen “Risk Temelli Düşünmenin” temel hedefi nedir?

Zamanınız doldu.

This content is password protected. To view it please enter your password below: